Directiva

 

2019-2021

Presidenta: Dolores Varela Salgueiro

Secretaria: Mª Xosefa Senín Fernández

Tesoureira: Mª Dolores Fernández García

Vocais:
Encarna Opazo Fernández

Concepción Peteiro Ferro

Inés Rouñada Méndez

 

2017-2019

Presidenta: Lidia Enrich González

Secretaria: Inés Rouñada Méndez

Tesoureira: Dolores Varela Salgueiro

Vocais:
Wilma Vega Álvarez
Concepción Ameijide Rodríguez Moldes
Ángeles Rey Esperón
Susana López Castedo

Director: Fernando Gómez Jácome

2015-2017

Presidente: Julio Méndez Menéndez de Llano

Secretaria: Inés Rouñada Méndez

Tesoureira: Dolores Varela Salgueiro

Vocais:
Wilma Vega Álvarez
Concepción Ameijide Rodríguez Moldes
Mercedes López Álvarez
Director: Fernando Gómez Jácome

2013-2015

Presidente: Julio Méndez Menéndez de Llano
        
Secretaria:  Mª Ángeles Rey Esperón

Tesoureira: Rosa Mª Ferreiro Bargados

Vocais:
Mª Concepción Ameijide Rodríguez-Moldes
Mercedes López Álvarez
Inés Rouñada Méndez

Director: Fernando Gómez Jácome

2011-2013

Presidente: Julio Méndez Menéndez de Llano
        
Secretaria:  Mª Carmen Iglesias García

Tesoureira: Paula Güezmes Garcia

Vocais:
Carmen Isabel Fernández López
Mª Concepción Ameijide Rguez-Moldes
Inés Rouñada Méndez

Director: Fernando Gómez Jácome

2009-2011

Presidente: Julio Méndez Menéndez de Llano
       
Secretaria: Raquel Leiro Castro

Tesoureira: Mª Jesús Lugilde Rodríguez

Vocais:
Carmen Sáenz-Díaz de la Gándara
Mª Carmen García Alia
Ángeles Rey Esperón

Director: Fernando Gómez Jácome

2007- 2009
 
Presidente: Julio Méndez Menéndez de Llano

Secretaría: María Rifón Enríquez

Tesoureira: Mariluz Bal Piñeiro

Vocais:
Mª Concepción Ameijide Rodríguez Moldes
Herminia Pérez Gandoy (2007/2008)
Mª Jesús Lugilde Rodríguez (2008/2009)
Inés Rouñada Méndez

Director: Fernando Gómez Jácome