COMEZO DE TEMPADA DE CONCERTOS 2020-21

PROGRAMA
S. XIII
MARÍA BALTEIRA: María Pérez, a Balteira, unha vida imprecisa entre a historia, a literatura e a lenda.
“Cantiga de Santa María nº 100” . Afonso X , O sabio.
S. XIV
MARÍA CASTAÑA: Unha rebelde do século XIV que se converteu nunha lenda popular.
"Quantas sabedes amar". Cantiga de Martim Codax.
S. XV
AS ABADESAS DE TRIVES: Mulleres no exercicio do poder público, social e económico na Galicia medieval.
“Ay, Santa Maria”. Cancioneiro de Palacio (1474 – 1516)
S XVI
MARíA PITA: Heroína coruñesa célebre pola defensa da cidade fronte ós inglese.s.
"Four arms, two necks, one wreathing". Thomas Weelkes (1576 - 1623)
S. XVII
MARÍA SOLIÑA: Un tribunal Inquisitorial condenouna e converteuse no símbolo do sufrimento do pobo.
“Maria Soliña”. Celso E. Ferreiro/Paz Valverde
S. XVIII
AS MEIGAS: As antigas custodias da sabedoría e menciña popular.
“Romance da lavandeira”. Tradicional galega.
S. XIX
PEPA, A LOBA. AS SETE MULLERES DO MIÑO. O río Miño une a afouteza feminina
“Compañeira” X. L. Rivas (Mini) 1ª e 2ª
PARDO BAZÁN: Loitadora pola igualdade nun mundo patriarcal: “O encaixe roto”.
“Al alba venid”. Cancioneiro de Palacio (1474 – 1516)
ROSALÍA DE CASTRO. O clamor da rebeldía: “Carta a Eduarda”.
“Do mar pola orela”. Curros/Batallán.
CONCEPCIÓN ARENAL
“Compañeira” X. L. Rivas (Mini) 3ª
“O COCIDO FAMILIAR”. Núñez Singala. Os eternos coidados que non se valoran.
“Libre te quiero”. Agustín García Calvo / Javier Busto.