IDADE MEDIA

A COMPOSICIÓN MUSICAL FEMININA NA IDADE MEDIA 

A composición musical feminina, na Idade Media, ten un nexo de unión que sobrepasa limites temporais e xeográficos: a escritura sobre o amor divino e humano.

A través da súa música, descubrimos, nestas mulleres, unha vontade capaz de desafiar convencións sociais e ir moito máis alá dos arquetipos do escurantismo  e submisión atribuidos a esta época histórica.

                                        (Picar aquí para ver contido en PDF)