RENACEMENTO

Damas e raíñas: músicas na corte

Moitas cortes europeas, especialmente en Italia, convértense en centros de cultura musical no que as mulleres son protagonistas. As intelectuais dos séculos XV e XVI compoñen e publican as súas propias obras. Ó mesmo tempo os conventos e mosteiros femininos continúan sendo centros de instrución musical aínda que moi poucas composicións chegaron ós nosos días.

As súas obras foron,sobre todo, madrigais compostos para seren cantados a capella

                                                (Picar aquí para ver contido en PDF)

                                                  Compositoras do Renacemento