Compoñentes

As compoñentes de Cantar Delas:


 

Sopranos I

Dorado Vizcaíno, Lucía
González Pedrouzo, Ana
López Álvarez, Mercedes
Rouñada Méndez, Inés
Vizcaíno Díaz, Celia

Sopranos II

Cabarcos Bermúdez, Ángeles
Güezmes García, Paula
Gullón González, Rosa
Leiro Castro, Raquel
Varela Salgueiro, Dolores

Altos I

Álvarez Naveiras, Mª  Ángela
Ferreiro Bargados, Rosa
Opazo Fernández, Encarna
Senín Fernández, Mª Xosefa
Vega Álvarez, Wilma

Altos II

Ameijide Rodríguez - Moldes, Mª Concepción 
Cora Corral, María Jesusa
Enrich González, Lidia
Fernández García, Mª Dolores
Pérez García, Dolores
Peteiro Ferro, Concepción
Rey Esperón, Ángeles

Director

Fernando Gómez Jácome

Presidenta

Dolores Varela Salgueiro